Information

Vad är en deltidsbrandman?

En deltidsbrandman gör många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har.
Under de veckor som du har beredskap rycker du ut när det är larm. Dygnets alla timmar under hela veckan. I vanliga fall var fjärde vecka. Deltidsbrandmän åker även ofta ut för att hjälpa innan ambulansen kommit fram.

Vad behövs för att bli deltidsbrandman?

Du behöver vara minst 18 år ha god hälsa och kondition. Du ska dessutom ha körkort och fått tillstånd från din arbetsgivare och i vanliga fall jobba och bo så nära brandstationen att du kan ta dig dit på 5-7 minuter. Det kan finnas andra krav i vissa fall det är något som räddningstjänsten i så fall berättar om.

Var kan man jobba som deltidsbrandman

I stora städer jobbar många brandmän på heltid hos räddningstjänsten. På landsbygden och mindre orter är det istället oftast deltidsbrandmän.

Heltids- och deltidsanställda kombineras ibland men oftast bemannas brandstationerna med endast deltidsbrandmän.

Behövs det många deltidsbrandmän

Det finns cirka 16 000 brandmän i landet. Cirka 10 700 är deltidsanställda. Deltidsbrandmän är ryggraden räddningsarbetet. I Sverige rekryteras hundratals nya deltidsbrandmän årligen.

Måste jag kunna något särskilt för att bli deltidsbrandman?

Några speciella förkunskaper eller utbildning behövs inte, Den som klarar de fysiska kraven kan ansöka.

Om du blir antagen så får du utbildning lokalt av MSB. Den räddningstjänst som tagit emot dig står för kostnaderna.

Vad består utbildningen av?

Utbildningen ger dig allt du måste kunna för att arbeta som deltidsbrandman. Vid utbildningen tränas du i bland annat:

 • Brandförlopp samt brandskydd
 • Släcka bränder
 • Olycksförlopp
 • Rädda liv
 • Akut omhändertagande
 • Olyckor
 • Farliga ämnen
 • Krisstöd
 • Påverkan på miljön
 • Arbetsskydd
 • Gällande lagstiftning och räddningstjänstens roll

Kan man välja själv hur mycket man vill arbeta?

Man får inte välja hur mycket man vill arbeta. Arbetet innebär att var redo för hjälpinsatser cirka en vecka i månaden. I en del kommuner är beredskapen en vecka i taget och i andra fall kan den formas efter dina möjligheter och behov. Men utgå från att beredskapen består av en vecka i månaden. En deltidsbrandman åker ut på hjälpinsats en eller flera gånger under beredskapstiden. Yrket deltidsbrandman är ett komplement till ditt vanliga jobb.

Vad tjänar en deltidsbrandman?

Du får betalt av Räddningstjänsten i den kommun där du jobbar som deltidsbrandman. Ersättning utgår för beredskap när man är på insats, utbildning och träning. Den årliga ersättningen är i genomsnitt cirka 80 000 kronor innan skatt.

Hur blir jag en deltidsbrandman?

Om du vill bli deltidsbrandman så fyll i en intresseanmälan.